Chuyên gia

 • - Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Phương

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0913020620

  - Email: dieuphuong@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Phạm Minh Yến

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0913301976

  - Email: phamminhyen76@gmail.com

 • - Họ tên: Nghiêm Ngọc Dũng

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0983346888

  - Email: nghiemngocdung@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Trịnh Thị Hương Ly

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email:

 • - Họ tên: Lê Duy Cường

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email: duycuong@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Mẫn Văn Nam

  - Học hàm/học vị: Cử nhân

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email:

 • - Họ tên: Vũ Thị Thu Hương

  - Học hàm/học vị: Kiến trúc sư

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email:

 • - Họ tên: Đào Duy An

  - Học hàm/học vị: Cử nhân

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email:

 • - Họ tên: Phan Anh Tuấn

  - Học hàm/học vị: Cử nhân

  - Lĩnh vực tư vấn: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại:

  - Email:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ