Giảng viên

 • - Họ tên: Nguyễn Đăng Trương

  - Học hàm/học vị: - Thạc sỹ Khoa học về đấu thầu mua sắm công; - Cử nhân Kinh tế, Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội cấp, năm 1998.

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 080.43.266 - 090.2288088

  - Email: ndtruong@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Nguyễn Thị Thúy Hằng

  - Học hàm/học vị: * Thạc sỹ kinh tế, Đại học Quốc tế Nhật Bản, Nhật Bản, 6/2010 * Cử nhân Đại học Ngoại thương Hà Nội, Việt Nam, 2001

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 080.44782 / 0904582856

  - Email: hangntt@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Vũ Quỳnh Lê

  - Học hàm/học vị: * Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội, năm 2000.

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 080 44.742 - 0919 416 636

  - Email: vuquynhle@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Lê Văn Tăng

  - Học hàm/học vị: * Kỹ sư Xây dựng, Đại học Bách Khoa CLuj - Napoca, Rumani, năm 1979; * Kỹ sư Kinh tế Xây dựng, Đại học Xây dựng Hà Nội, năm 1988; * Cử nhân tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, năm 2000; * Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học United Business Brussel,

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0437957352 - 01272886868

  - Email: levantang@mpi.gov.vn; levantang@apd.edu.vn

 • - Họ tên: Nguyễn Thị Diệu Phương

  - Học hàm/học vị: * Năm 2002: Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội * Năm 2007: Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 04.37957303 – 0913.020620

  - Email: dieuphuong275@yahoo.com

 • - Họ tên: Phạm Minh Yến

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh do Trường Đại học giao thông vận tải cấp năm 2010, Kỹ sư kinh tế xây dựng, Đại học Giao thông vận tải cấp năm 1997

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0913301976

  - Email: phamminhyen@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Phạm Thy Hùng

  - Học hàm/học vị: + Thạc sỹ Công nghệ thông tin (hệ chính quy trường Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2009; + Kỹ sư Công nghệ thông tin (hệ chính quy trường Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2001).

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0915.022.756

  - Email: hungpt@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Trần Đăng Quang

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ Kinh tế quốc tế và tài chính, Trường ĐH Queensland, Australia, năm 2012.

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 080.44.739 - 0983585668

  - Email: dangquang@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Ngô Chi Linh

  - Học hàm/học vị: Kỹ sư kinh tế (hệ chính quy trường Đại học Giao thông vận tải năm 2005)

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 0912.210.960

  - Email: chilinh@mpi.gov.vn

 • - Họ tên: Trần Thị Đông Anh

  - Học hàm/học vị: Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2010

  - Lĩnh vực: Chuyên gia Đấu thầu

  - Điện thoại: 08044782 - 0983032799

  - Email: trananh@mpi.gov.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ