Hồ sơ năng lực

  • Các đơn vị sử dụng dịch vụ tư vấn năm 2018

    Tính đến hết năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu đã thực hiện hơn 40 hoạt động tư vấn cho 32 đơn vị thuộc các thành phần kinh tế trong cả nước với nhiều nội dung: - Lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu. - Thẩm định Hồ sơ mời thầu, thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu. - Rà soát quy trình..

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ