Các HSDT không có hàng hóa ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi?

13/03/2019, 11:04 | Tình huống đấu thầu

Hỏi: Tất cả các HSDT đều chào hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì có phải tính giá trị ưu đãi cho các HSDT này không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc giá đánh giá, hàng hóa không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiền bằng 7,5% giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hàng hóa đó vào giá đánh giá của nhà thầu để so sánh, xếp hạng. Trường hợp áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá, hàng hóa thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được cộng điểm ưu đãi vào điểm tổng hợp.

Theo đó, trường hợp tất cả các HSDT đều chào hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi thì việc tính giá trị ưu đãi là không có ý nghĩa nên trong trường hợp này không cần tính giá trị ưu đãi, cụ thể việc xác định giá thấp nhất được thực hiện theo công thức: xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) và chuyển đổi giá dự thầu sang một đồng tiền chung (nếu có)

Ý kiến bạn đọc ()

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ