Mở thầu gói thầu 1 Giai đoạn 1 Túi hồ sơ có nội dung niêm phong riêng biệt

12/03/2019, 13:59 | Tình huống đấu thầu

Hỏi: Trường hợp khi mở thầu gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, bên mời thầu chỉ mở HSDT phần đề xuất kỹ thuật do nhà thầu niêm phong HSDT thành 2 túi riêng biệt (túi HSDT phần đề xuất kỹ thuật và túi HSDT phần đề xuất tài chính) có đúng theo quy định của pháp luật về đấu thầu không?

Trả lời: Trường hợp gói thầu áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ thì việc mở thầu được tiến hành một lần đối với toàn bộ HSDT (Luật đấu thầu 43/2013/QH13 Điều 28 Khoản 3). Việc nhà thầu niêm phong riêng các phần đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính không ảnh hưởng đến việc mở HSDT của nhà thầu theo quy định nêu trên. Theo đó, việc bên mời thầu chỉ mở phần đề xuất kỹ thuật của HSDT là không phù hợp với quy định; trong trường hợp này, bên mời thầu phải tiến hành mở công khai phần đề xuất tài chính còn lại của HSDT cùng với phần đề xuất kỹ thuật và tiến hành đánh giá theo đúng quy định của Pháp luật về đấu thầu

Ý kiến bạn đọc ()
 Tags
mở thầu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ