Nhà thầu được nộp bổ sung tài liệu sau thời điểm đóng thầu?

10/09/2019, 10:37 | Tin tức

Sau thời điểm đóng thầu, để làm rõ năng lực, kinh nghiệm, nhà thầu gửi các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm đến bên mời thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận các tài liệu này để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu được nộp bổ sung tài liệu sau thời điểm đóng thầu?

 

Độc giả Hùng Vương (Quảng Nam) đặt câu hỏi như sau: Tôi tham khảo Mẫu số 01 (HSMT xây lắp 1 giai đoạn, 1 túi hồ sơ) của Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT:

- Mục 11 chỉ dẫn nhà thầu. Thành phần hồ sơ dự thầu có 11 tiểu mục, từ tiểu mục 11.1 đến 11.10.

Trong đó: Tiểu mục 11.6. Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy định tại Mục 17 CDNT (nhà thầu phải ghi các thông tin cần thiết vào các mẫu trong chương IV - Biểu mẫu dự thầu để chứng minh năng lực kinh nghiệm…).

- Làm rõ hồ sơ dự thầu tại Mục 27 CDNT thì trường hợp nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh năng lực thì được bổ sung làm rõ theo yêu cầu của bên mời thầu… (tiểu mục 27.1) hoặc phát hiện thiếu và tự gửi đến bên mời thầu… (Tiểu mục 27.2)

Như vậy, nhà thầu có kê khai đầy đủ theo chỉ dẫn tại Mục 17. CDNT (điền các thông tin cần thiết vào mẫu chương IV...), nhưng không kèm theo hoặc kèm theo chưa đủ các tài liệu để chứng minh kê khai đó thì việc yêu cầu bổ sung tài liệu làm rõ năng lực kinh nghiệm là hợp lý.

Tôi xin hỏi, đối với những nội dung về năng lực kinh nghiệm chưa được kê khai trong hồ sơ dự thầu thì có được bổ sung làm rõ hay không? Khi đó, việc kiểm tra tính hợp lệ (thành phần hồ sơ dự thầu) của hồ sơ dự thầu đối với trường hợp này như thế nào? Có được loại ngay nhà thầu vì không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu hay không?

Ví dụ: Nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu (hồ sơ mời thầu yêu cầu tối thiểu 1 tỷ đồng). Nhưng nhà thầu không kê khai theo mẫu hay đề cập gì đến 1 tỷ đồng này trong hồ sơ dự thầu thì có được bổ sung làm rõ hay không? Hay loại vì không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình.

Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo đó, trường hợp sau thời điểm đóng thầu, để làm rõ năng lực, kinh nghiệm, nhà thầu gửi các tài liệu về năng lực, kinh nghiệm đến bên mời thầu thì bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận các tài liệu này để làm cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu.
                                                                                                                  Nguồn: Báo Đầu tư

Ý kiến bạn đọc ()

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ