Tư cách tham dự thầu của chi nhánh độc lập về tài chính

13/03/2019, 10:56 | Tình huống đấu thầu

Hỏi: Trường hợp chi nhánh hạch toán độc lập về nghiệp vụ tài chính kế toán và thuế có đủ tư cách tham dự thầu hay không?

Trả lời: Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 (Điều 92 Khoản 3 và Khoản 4) quy định chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền; chi nhánh không phải là pháp nhân. Người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền.

Theo đó, chi nhánh hạch toán độc lập về nghiệp vụ tài chính kế toán và thuế nhưng chi nhánh không có tài sản độc lập với công ty và không tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó, ngoài ra chi nhành không thể nhân danh mình tham gia các quan hệ một cách độc lập thì trong trường hợp này chi nhánh không được coi là hạch toán tài chính độc lập, do đó chi nhánh không đủ tư cách để tham dự thầu theo quy định của pháp luật.

Ý kiến bạn đọc ()

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ