Tư cách tham dự thầu của xí nghiệp hạch toán không độc lập

12/03/2019, 14:19 | Tình huống đấu thầu

Hỏi: Xí nghiệp A hạch toán phụ thuộc vào Tổng Công ty X thì có đủ tư cách tham dự thầu không?

Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 (Điều 5 Khoản 1 Điểm b) quy định một trong các điều kiện để đánh giá nhà thầu là tổ chức có tư cách hợp lệ là hạch toán tài chính độc lập. Theo đó, nếu xí nghiệp A là đơn vị trực thuộc, hạch toán phụ thuộc vào Tổng Công ty X thì Xí nghiệp A không có đủ tư cách để tham dự thầu theo quy định nêu trên

Ý kiến bạn đọc ()

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ