Tài liệu - văn bản

STT Tên tài liệu văn bản Tải về Kiểu tài liệu văn bản
1 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành ngày 16/12/2019, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2020
2 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU ĐƯỢC TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU TRÊN HỆ THỐNG MẠNG ĐẤU THẦU QUỐC GIA.
3 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU.
4 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỘT SỐ GÓI THẦU, NỘI DUNG MUA SẮM DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN ÁP DỤNG LCNT ĐẶC BIỆT THEO ĐIỀU 26 LUẬT ĐẤU THẦU
5 Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
6 Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
7 Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất
8 Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
9 Thông tư 10/2010/TT-BKH quy định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
10 Thông tư 17/2010/TT-BKH Hướng dẫn thí điểm đấu thầu qua mạng
11 Thông tư liên tịch số 20/2010/TTLT-BKH-BTC Quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu để đăng tải trên Báo Đấu thầu
12 Thông tư số 01/2011/QĐ-BKHĐT Quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
13 Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT Hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, Hợp đồng BTO và Hợp đồng BT
14 Thông tư quy định mức lương chuyên gia tư vấn trong nước khi áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian
15 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSMT, HSYC, HSMQT gói thầu dịch vụ tư vấn
16 Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
17 Thông tư quy định chi tiết lập HSMT mua sắm hàng hóa
18 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về quy đinh việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng
19 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐTquy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu
20 Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập HSYC chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Hotline khóa học : 0243.795.7304

Dịch vụ tư vấn : 0243.795.7300

Địa chỉ: Tòa nhà Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Lô D25, Ngõ 7B, Đường Tôn Thất Thuyết, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Hà Nội

Lãnh Đạo

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Hỏi đáp

Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?

 Muốn sửa lại hoặc hủy kết quả lựa chọn nhà thầu đã đăng tải phải làm sao?  

Trưng cầu ý kiến

Bạn có đồng ý việc bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu với các đối tượng theo quy định:

Biểu quyết Xem kết quả

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ